ADMITERE 2006 - CLASA a IX- a

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE 1 – 3 MAI 2006

 

2 CLASE – 56 LOCURI

SPECIALIZARI:

•  GIMNASTICA ARTISTICA/GIMNASTICA AEROBICA/ATLETISM -

1 CLASA (28 LOCURI);

•  MOZAIC ( BASCHET, BOX, CANOTAJ, FOTBAL, ÎNOT, KARATE, JUDO, LUPTE LIBERE, VOLEI, TENIS DE CÂMP, HANDBAL) – 1 CLASA (28 LOCURI) – PENTRU ELEVII SPORTIVI LEGITIMATI LA CLUBURI SPORTIVE.

ACTE NECESARE:

•  FISA DE ÎNSCRIERE ( FISA GALBENA ) ELIBERATA DE UNITATEA SCOLARA UNDE ESTE ÎNSCRIS ELEVUL;

•  FISA MEDICALA COPIE XEROX SAU ORIGINAL

•  ADEVERINTA MEDICALA DIN CARE SA REZULTE CA ESTE “APT PENTRU SUSTINEREA PROBELOR SPORTIVE”;

•  COPIE LEGALIZATA DUPA CERTIFICATUL DE NASTERE;

•  COPIE CARTE DE IDENTITATE

•  LEGITIMATIA DE SPORTIV CU VIZA PE ANUL 2006 (ORIGINAL SI XEROCOPIE) – PENTRU CANDIDATII LA CLASA MOZAIC.

HOME

SUSTINEREA PROBELOR DE APTITUDINI VA AVEA LOC ÎN DATA DE

SÂMBATA 6 MAI 2006, ORA 8,00 .

AFISAREA REZULTATELOR – 8 MAI 2006.

 

IMPORTANT !

CANDIDATII DECLARATI RESPINSI LA PROBELE DE APTITUDINI, VOR RIDICA DOSARELE DE ÎNSCRIERE DE LA SECRETARIATUL UNITATII ÎN DATA DE 1 IULIE 2006

 

PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE

PENTRU ADMITEREA IN LICEU

Admiterea elevilor în clasa a IX-a este conditionata de :

•  existenta avizului medical favorabil participarii la probele de aptitudini sportive - conditie eliminatorie.

•  sustinerea si promovarea probelor de aptitudini sportive, afisate la avizierul scolii.

•  Admiterea la profilul sportiv exclude repartizarea computerizata .