GIMNASTICA

NADIA COMANECI

1970, 1976 dubla campioana olimpica Jocurile Olimpice Montreal
1977,1980 campioana mondiala, europeana, Jocurile Olimpice Los Angeles
ECATERINA SZABO 1984 campioana olimpica cu echipa, Jocurile Olimpice Los Angeles
1983,1985 campioana mondiala
LAVINIA AGACHE 1984 campioana olimpica cu echipa, Jocurile Olimpice Los Angeles
DANIELA SILIVAS 1984 campioana olimpica cu echipa, Jocurile Olimpice Los Angeles
LAVINIA MILOSEVICI 1996 campioana olimpica cu echipa, Jocurile Olimpice la Barcelona
1995, 1997 campioana mondiala
MARIA OLARU 1999 campioana olimpica cu echipa, Jocurile Olimpice Seul
2000 vicecampioana olimpica la individual compus
PETROVSCHI OANA 2002 CAMPIONATE EUROPENE - 1 medalie
BAN OANA 2002

CAMPIONATE MONDIALE - 1 medalie - 1 medalie de argint

PONOR CATALINA 2004 Jocurile Olimpice de la Atena loc I Echipa, loc I Barna, loc I Sol
BAN OANA MIHAELA 2004 Jocurile Olimpice de la Atena loc I Echipa
ROSU MONICA 2004 Jocurile Olimpice de la Atena loc I Echipa, loc I Sarituri
SOFRONIE NICOLETA DANIELA 2004 Jocurile Olimpice de la Atena loc I Echipa, loc II Sol
SROESCU SILVIA ALEXANDRA 2004 Jocurile Olimpice de la Atena loc I Echipa
EREMIA ALEXANDRA GEORGIANA 2004 Jocurile Olimpice de la Atena loc I Echipa, loc III Barna

 

 

HOME